Laboratoris ESPECIALITZATS

L’Escola Politècnica Superior (EPS) disposa de 28 laboratoris dissenyats per a la docència i l’experimentació pràctica. En aquests espais s’aprèn a fer, a posar en pràctica els coneixements apresos en les classes teòriques, a conèixer i dominar les eines informàtiques que trobarem en l’exercici de la nostra professió i, a més, a desenvolupar les competències tècniques dels futurs enginyers i arquitectes.


Totes les titulacions de la EPS imparteixen docència als laboratoris i, per a això, comptem amb programari i maquinari específic:

 

  • Laboratoris d’electrònica. El seu objectiu principal és permetre la realització de pràctiques docents relatives al disseny, la construcció i la prova de circuits i dispositius electrònics basats en electrònica analògica i digital. L’alumnat interactua amb circuits electrònics de diversa complexitat: parteixen de circuits bàsics amb components electrònics discrets, passen a circuits integrats de baixa complexitat fins a arribar a circuits digitals d’alta complexitat, basats en l’ús de memòries i microprocessadors. Les titulacions d’informàtica també utilitzen aquest laboratori per a la docència relativa a les operacions de manteniment dels components físics de les computadores, amb diferents famílies disponibles per a l’assemblatge i desassemblatge. Cada lloc de treball està equipat amb un PC d’última generació, un oscil·loscopi digital amb pantalla TFT color de dos canals i 250 MHz, una font d’alimentació contínua amb tres fonts programables, un generador de funcions programable de 16 MHz, un multímetre digital, sondes d’oscil·loscopi i divers material fungible.

 

  • Laboratori de televisió i vídeo. Les pràctiques docents relatives a la senyal de vídeo i àudio digital, televisió digital terrestre i per satèl·lit es fan en aquest laboratori, amb equipament de realització i producció de programes, mesuradors de camp elèctric, mesuradors de camp electromagnètic, analitzadors d’espectre, mesuradors de forma d’ona, vectoscopis, càmeres digitals, oscil·loscopis digitals (com al laboratori d’electrònica) i més equipament especialitzat de telecomunicacions.

 

  • Laboratori de xarxes de computador. Aquest laboratori està enfocat a les pràctiques de xarxes de computadors, sistemes de transmissió de dades i robòtica. Disposa de maquinari de xarxa especialitzat amb el qual es poden abordar aspectes tecnològics d’avantguarda en el camp de les comunicacions IP, instruir en els fonaments de les tecnologies de xarxes i experimentar aquestes tecnologies sobre escenaris reals d’encaminadors (routers) Cisco.

 

  • Laboratori de supercomputació, disseny i gràfics. En aquest laboratori hi ha 31 ordinadors equipats amb la GPU NVIDIA® GeForce® GTX 480, que permet un gran rendiment i uns gràfics impressionants. Incorpora la potència combinada de les tecnologies DirectX 11, NVIDIA® PhysX® i CUDA™. A més, és possible ampliar la imatge a tres pantalles per a crear 3D estereoscòpic. La tecnologia CUDA aprofita tot el potencial dels 480 nuclis de processament de la GPU i els 1.536 MB de memòria GDDR5, per a accelerar operacions gràfiques i científiques molt complexes (transcodificació de formats de vídeo, simulació de fenòmens  físics, químics, mèdics, biològics i matemàtics, traçat de rajos, etc.) i millorar extraordinàriament el rendiment respecte de les CPU tradicionals. En alguns casos l’acceleració es superior a 100x.

 

  • Laboratori multimèdia. Integrat per 25 equips de treball iMac 21”, la seua finalitat és la realització de pràctiques enfocades al disseny gràfic o web, l’edició d’àudio i vídeo i el retoc fotogràfic.


A més, tots els nostres laboratoris disposen d’espai perquè alumnes i professors puguen utilitzar els seus equips portàtils.

 

Juan Antonio Gil
Responsable Unitat de Laboratoris de la EPS

Debes estar logueado para poder comentar

EPSAlicante

Twitter EPSAlicante Facebook EPSAlicante Google+ EPSAlicante  

Blog LabsEPS Linkedin EPSAlicante Radio Politécnica RSS Revista Politécnica

Versiones impresas

Galería de fotos