balanç i futur

Actualment, l’Escola Politècnica Superior està en la recta final del curs 2013-2014 i en la planificació, preparació i organització del 2014-2015.

Abans de res vull felicitar a tota la gent que forma la direcció de l’EPS, com ara l’equip directiu, el personal d’administració i serveis, els equips departamentals i la delegació d’alumnes pel treball dut a terme, la constància i la bona entesa entre tots per a assolir els objectius i interessos de l’EPS.

Si fem balanç de les tasques que hem fet aquest curs veig que s’han proposat nous títols de grau i de màster. Els nous títols de grau són el de Fonaments de l’Arquitectura, Enginyeria en Tecnologies per a la Salut i Enginyeria Robòtica. Pel que fa a títols de màster hi ha el Màster en Arquitectura, Màster en Enginyeria Geològica, Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports, Màster en Enginyeria Química i Màster en Dispositius Mòbils. L’engegada de tots aquests títols implica molt de treball i coordinació, però amb els equips humans de què disposem estic segur que tot eixirà perfectament i seran un èxit.

Vull aclarir que els dos títols d’Enginyeria en Tecnologies per a la Salut i Enginyeria Robòtica són innovadors en l’àmbit nacional. El primer títol es justifica perquè actualment l’atenció a les persones malaltes, la prevenció i les cures pal·liatives de la salut són un senyal inequívoc de l’avanç de la societat. A més, en les darreres dècades, la integració de les tecnologies de la informació i de les comunicacions en l’activitat sanitària ha sigut tan gran que hui dia són necessaris, en molts àmbits relacionats amb la salut, professionals amb coneixements tecnològics i de salut amplis.

Quant a l’enginyeria robòtica, sabem que en un futur la gran majoria de les eines que utilitze la societat estaran robotitzades i, per tant, faran falta professionals amb capacitat per a tindre coneixements profunds en l’àrea de la robòtica.

Per concloure m’agradaria destacar la gran quantitat d’activitats realitzades en aquest curs. Per ser innovadora, destaquem l’activitat de les I Olimpíades EPS (dibuix, telecomunicació i informàtica) que farà que l’alumnat de secundària ens conega encara millor.

Rep una salutació cordial 

ANDRÉS MONTOYO
Director Escola Politècnica Superior

Debes estar logueado para poder comentar

EPSAlicante

Twitter EPSAlicante Facebook EPSAlicante Google+ EPSAlicante  

Blog LabsEPS Linkedin EPSAlicante Radio Politécnica RSS Revista Politécnica

Versiones impresas

Galería de fotos